Živilės Jonynienės informacinis tinklapis
Apr 5

Šiame puslapyje pateikiama informacija skirta Mykolo Romerio universiteto studentams, studijuojantiems šiuos studijų dalykus:

– Vaiko teisių įgyvendinimo strategijos;
– Vaiko ir jaunuolio socializacija;
– Educology (anglų kalba).

Naujausios publikacijos/ Recent publications:

Jonynienė,V.Ž., Petrauskienė, L. (2013), Teisinio Švietimo Vaidmuo Ugdant Moksleivių Asmenines Kompetencijas: 10-12 Klasių Moksleivių Ir Ugdymo Institucijų Darbuotojų Sampratos/ The Role Of Legal Education In Development Of Students Personal Competences: Conceptions Of 10-12 Grade Students And School Staff .

Danner,S., Jonynienė,V.Ž. (2012). Promotion of democratic and civic participation of kindergarten children: possibilities and environmental preparedness. – Socialinis ugdymas/Social Education, (accepted).

Danner, S., Jonynienė,V.Ž. (2012). Children’s Participation In Democratic Decision-Making In Kindergarten: Experiences In Germany And Lithuania. – Socialinis darbas/Social Work, 11(2), p. 411–420. http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sd/paskutinis_numeris/

Petrauskienė, L. Jonyniene, V.Ž. (2012). Teisinio švietimo samprata ir poreikis ugdymo institucijose: 10-12 klasių moksleivių požiūris/ The Need of Legal Education at School: conceptions of 10-12 grade students. – Socialinis darbas/Social Work, 11(1), p. 151-164. ISSN 1648-4789 (print), ISSN 2029-2775.

Jonynienė,V.Ž., Butvilas, T., Bartkutė, A. (2011). Teisinis švietimas kaip prevencinė priemonė pries patyčias mokykloje: mokinių ir mokytojų sampratos /Legal Education as the prevention for bullying at schools: Conceptions Of Students And Teachers. – Socialinis darbas/Social Work. 2011,10(2), p. 217-228.

Jonynienė, V.Ž., Butvilas, T. (2010). On Children Adoption Psychosocial Features: Theoretical Approach. – Applied research in health and social sciences: interface and interaction, Klaipėda: Druka, 2010. ISSN 1822-33388, 37-43 p.

Jonynienė, Ž. (2009). Vaiko teisių įgyvendinimas: mokyklos demokratėjimo rodiklis/ Implementation of Children’s Rights: The Indicator of School Democratozation. – Socialinis darbas, Nr. 8 (2), 51-64 p.